Visit Hälsingland Gästrikland AB is the organizer and responsible for package tours. Read more Close

Medieval Event

Date: Tuesday 10 jul 2018 - Tuesday 7 Aug 2018

Including:
Approximately 2 hours. with
- guiding
- entertainment
- vegetarian soup
- chees & bread
- smoked meat
- shots (non alcoholic) and warm drinks.

Ej inkluderat:
Transort till Oklagård

Viktig information:
Notera att ett minimum av sju (7) deltagare krävs för att eventet skall äga rum. Vid eventuellt inställt event meddelas deltagaren senast fyra (4) veckor innan. Full återbetalning sker alternativt ombokning till annat datum.

Barn 2-12:
Eventet lämpar sig dock mindre bra för små barn, då det förekommer en del stillasittande, sagostunder m.m

Not included:
Transport to Oklagård.

Important information:
Minimum seven (7) participants are required for the event to take place. If cancelled, notice will be given 4 weeks in advance. Full refund will take place alternatively rebooking to another date.

Children 2-12 years:
The event is not recomended for small children, when there is long moments of sitting still, listening to songs and fairytales.

Show more

Book now - choose start date and product

Total price
Choose Date:

Medborgarservice
026-24 00 00

Postadress
Sandvikens kommun
811 80 SANDVIKEN

Besöksadress
Stadshuset,
Odengatan 37

Turistcenter

Sandvikens turistcenter
026-24 13 80

Postadress
Sandvikens kommun
811 80 SANDVIKEN

Besöksadress
Folkets Hus
Köpmangatan 5-7